Aprašymas

Režisierius: Valdas Babaliauskas.

Operatorius:Vytas Jankevičius.

Garso režisierius: Andrius Kauklys.

Montažo režisierė: Agnė Daniūnaitė.

Kompozitorius: Deividas Edas Kukta.

Kalbos redaktorius, subtitrų autorius : Mantas Tamulevičius

Dokumentinis

Originalo kalba: lietuvių

Subtitrai: lietuvių-anglų

2022m.

60 min

  Juozas Jakavonis-Tigras - vienas paskutiniųjų Dainavos apygardos partizanų išgyvenusių iki šių dienų. Jis, patekęs į priešų  nelaisvę, buvo žiauriai ir ilgai kankinams, tačiau  nieko  neišdavė. J.Jakavonis išgyveno Magadano bei Kolymos lagerius ir grįžo į Tėvynę. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aktyviai iki pat savo gyvenimo pabaigos rūpinosi Dainavos krašto partizanų atminimu, atstatė partizanų vadų J. Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ramanausko-Vanago  bunkerį savo gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone.

   Filmas unikalus tuo, kad herojus pats papasakoja visą dramatišką savo ir Dainavos apygardos partizanų  kovos prieš okupantus istoriją.  Filmo režisierius Valdas Babaliauskas filmo siužetą kuria kaip dialogą tarp Vanago ir Tigro, sugretindamas A. Ramanausko-Vanago prisiminimus apie J. Jakavonį su gyvu paties Tigro pasakojimu, užtvirtinančiu istorinių faktų autentiškumą.  Filmas suteikia galmybę pažinti tikrąjį ginkluoto  partizanų pasipriešinimo  dramatizmą. Tai yra ką reiškia būti nuolat persekiojamam priešo, gyventi nuolatinėje akistatoje su mirtimi,  išgyventi ginklo brolių  netektis.

 Filmas operatoriaus Vyto Jankevičiaus kameros  pagalba kartu su Juozu Jakavoniu-Tigru nukeliausime  prie atkurto partizanų  bunkerio – vadavietės, nusileisime į KGB rūmų.rūsius. Išgirsite kokius nežmoniškus kankinimus  ir dramatiškus išgyvenimus ten patyrė Tigras ir kiti su Juo buvę partizanai.

  Filme taip pat pamatysite daug vertingos archyvinės medžiagos iš  Sibiro gulagų ir sužinosite, kas palaikė lietuvių tautą tremtyje.

Šio filmo tikslas – įgyvendinti Juozo Jakavonio-Tigro svajonę, kad šios žiaurios Jo  gyvenimo knygos istorijos  pasiliktų  mūsų širdyse bei įkvėptų mums ir ateities kartoms meilę ir ištikimybę Tėvynei.

    Filmas skiriamas Juozo Jakavonio-Tigro  ir visų Lietuvos partizanų atminimui.

                       Filmo idėjos autorius ir prodiuseris  Vytautas Kyga

Nuotraukos ir vaizdo medžiaga

Bendrinti