J9 Vaidilos teatras

Naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

Šio puslapio savininkas yra  J9 Vaidilos teatras /UAB PRIOR MUSICA


Uždaroji akcinė bendrovė PRIOR MUSICA  , juridinio asmens kodas 125954472, buveinė adresu A.Jakšto 9, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale. Kontaktai asmens duomenų klausimais: elektroninis info@priormusica.lt ; 

Įvadas


 1. 1. Nudotojo susitikimas,  tai PRIOR MUSICA  susitarimas su bet kuriuo asmeniu, kuris naudojasi portalo paslaugomis, tikslu susipažinti su renginiu ar įsigyti bilietus į pasirinktą renginį.  


  1. 1.1. PRIOR MUSICA vykdo tiesioginio pardavėjo arba agento funkciją, priklausomai nuo to ar ji pati organizuoja renginį ar veikia kaip bilietų platinimo paslaugos tiekėjas.  
  2. 2. BENDROS NAUDOJIMOSI PUSLAPIU TAISYKLĖS 

Šio susitarimo dėl naudojimosi puslapiu  turinį sudaro leidimas naudotis puslapio prieiga kiekvienam regiatruotam klientui  ir leisti jam savarankiškai naudotis puslapio teikiamomis paslaugomis ( užsakyti, rezervuoti, pirkti sistemoje bilietus, gauti asmeninius pranešimus el.paštu , telefonu apie renginio paketimus, atšaukimą ar perkėlimą užsakytiems renginiams) 


 

  1. 3. Pasiūlymas įsigyti bilietą per pardavimo platformą, laikomas vieša oferta klientui, o jo įsigijimas – akceptu, t.y. pirkimo pardavimo sutarties sudarymu pagal ofertoje pasiūlytas sąlygas.
  2. 3.1 Susipažinimas su puslapio informacija apie renginius ar bilietų įsigyjimo tvarką  neuždeda klientui prievolės įsigyti bilietą. 
  3. 4. Sutarties turinys 


PRIOR MUSICA  turi teisę skelbti savo svetainėje informaciją apie bilietų pardavimo sąlygas. Taip pat keisti, pildyti, tvarkyti  informaciją apie renginius tiek informuojant, tiek ir neinformuojant klientų ( priklausomai nuo keičiamos informacijos svarbos). 


  1. 4.1. PRIOR MUSICA  savo svetainėje skelbia informaciją apie renginius tiksliai taip kaip ją pateikia renginio organizartorius. Jei renginys organizuojamas trečiosios šalies PRIOR MUSICA neatsako už informacijos apie renginį teisingumą.  


5. PRIOR MUSICA  PRIVATUMO POLITIKA

UAB “Prior Musica” (“J9Vaidilos teatras “ – prekės ženklo savininkas), toliau PRIOR MUSICA  paslaugų gavėjai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus PRIOR MUSICA   socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys sutikę gauti PRIOR MUSICA   rinkodaros medžiagą, asmenys, dalyvaujantys PRIOR MUSICA  organizuojamose akcijose, filmavimuose (toliau – Klientai).
Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko, Interneto svetainėje, įsigyja paslaugą, apsilanko PRIOR MUSICA   socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti PRIOR MUSICA   tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į PRIOR MUSICĄ  , apsilanko renginiuose, kurių bilietus platina PRIOR MUSICA  , sutinka dalyvauti PRIOR MUSICA   akcijose, filmavimuose.
Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš PRIOR MUSICA   teikiamų paslaugų, kreiptis dėl darbo vietos į PRIOR MUSICA  , atlikti aktyvius veiksmus PRIOR MUSICA   socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti PRIOR MUSICA   akcijose, filmavimuose.

5.1. Kas yra asmens duomenys?
Asmens duomenys yra bet kokia PRIOR MUSICA   apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, kurią apie Klientus PRIOR MUSICA  renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su PRIOR MUSICA   nurodytų tikslų.
Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria PRIOR MUSICA  susipažįsta Klientui susisiekus su PRIOR MUSICA   socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus PRIOR MUSICA   socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

5.2. Kaip PRIOR MUSICA   renka bei naudoja Klientų asmens duomenis
PRIOR MUSICA   yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai PRIOR MUSICA   renka asmens duomenis apie:

  • asmenis, kurie naudojasi PRIOR MUSICA   paslaugomis ar įsigyja PRIOR MUSICA  platinamų prekių;
  • PRIOR MUSICA   klubo narius;
  • asmenis, kurie sutinka gauti PRIOR MUSICA  rinkodaros medžiagą;
  • su PRIOR MUSICA   susisiekusius asmenis;
  • Interneto svetainės lankytojus;
  • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į PRIOR MUSICA  per PRIOR MUSICA  administruojamas  paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
  • asmenys, kurie dalyvauja renginiuose, kurių bilietus platina PRIOR MUSICA ;
  • asmenis, kurie dalyvauja PRIOR MUSICA   akcijose, filmavimuose.5.3. Asmens duomenys, tvarkomi teikiant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo terminas

Duomenų tvarkymo pagrindas

Prekių ar paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas

Asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, kortelės, pagal kurią gali būti suteikta nuolaida, rūšis ir numeris.

10 metų po sutarties sudarymo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai
5 metai kita informacija

Sutikimas

Paslaugų teikimas, naudojantis Programėle

Įrenginio profilio duomenys (įrenginio ID, skirtą „Notification push‘ams“)

5 metai

Sutikimas

Vartotojų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija

Elektroninio pašto adresas, gyvenamoji data, gyvenamoji vieta (adresas), vardas, pavardė, telefono numeris.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutarties vykdymas

Vartotojų aptarnavimas, suasmenintų funkcijų teikimas, paslaugų kokybės gerinimas

Paskyros sukūrimo data bei prisijungimų istorija, Bilietų pirkimo ir panaudojimo istorija, sąsajos su socialiniais tinklais, sąsajos su lojalumo klubais, sąsajos su įmonėmis (tuo atveju, jeigu vartotojas yra jas nurodęs), vartotojo žaidimo Programėlėje istorija, vartotojo sutikimo su Privatumo politika istorija.

5 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Sutikimas5.4. Tiesioginė rinkodara
Tiesioginė rinkodara vykdoma tik asmenų, kurie yra sulaukę 14 metų amžiaus atžvilgiu. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie PRIOR MUSICA   siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.) siųsime pasiūlymus dėl PRIOR MUSICA   paslaugų teikimo ar prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime PRIOR MUSICA   naujienas, paslaugų teikimo tvarką. Jums taip pat bus siunčiama PRIOR MUSICA   valdomų portal www.vaidilosteatras.lt www.priormusica.lt  ir kt. PRIOR MUSICA   valdomų portalų naujienos.
Tiesioginės rinkodaros tikslu PRIOR MUSICA   tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų); gimimo datą, duomenis, patvirtinančius teisę dalyvauti reklaminėse akcijose, reklaminių akcijų sąlygų išpildymą patvirtinantys dokumentai (privalomi, kai dalyvaujama akcijose); adresą, lytį, šeiminę padėtį, darbovietę, vaikų skaičių (duomenys pateikiami pasirinktinai).
Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 metus po sutikimo gavimo.
Jei esate mūsų aktyvus Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl PRIOR MUSICA   tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes. Šiuo atveju Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 3 metus po prekės ar paslaugos įsigijimo.
Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu info@priormusica.lt
Jūsų elektroninio pašto adresas bei telefono numeris yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Instagram“, „Facebook“, ir kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Jums būtų rodoma PRIOR MUSICA reklama.
Mūsų reklaminę informaciją galite gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse (Programėlėje, Viber ir kt.), taip pat, matyti mūsų reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias jūs patys susiejate su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

5.5. Susisiekite su mumis
Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su PRIOR MUSICA. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei su mumis susisieksite elektroniniu paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą.
Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
Atkreipkite dėmesį, kad gali būti naudojama elektroninių laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio.
Susirašinėjimas gali būti saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, elektroniniu paštu arba telefonu. Pasikeitus Jūsų asmens duomenimis, prašome nedelsiant pranešti mums.

5.6. Interneto svetainių lankytojai
Registruotis ir susikurti paskyrą Interneto svetainėje gali asmenys, kurie yra sulaukę 14 metų. Visa informacija, kurią PRIOR MUSICA pateikiate tapdami registruotais Klientais, bus laikoma ir saugoma Kliento sutikimu, vadovaujantis Privatumo politikos sąlygomis.
Jei, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią mūsų Privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Kliento paskyrą. Jei žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų registracijos vardą (elektroninio pašto adresą) ir (ar) slaptažodį, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti elektroniniu paštu: info@priormusica.lt

5.7. Slapukai
Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį,  Jūsų asmeniniu sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę Interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
Mes naudojame toliau apibūdintus slapukus, kurių detalų sąrašą rasite žemiau esančioje lentelėje:
(a) Absoliučiai būtini slapukai.
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Klientui lankantis Interneto svetainėje, o PRIOR MUSICA  užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
Šie slapukai leidžia PRIOR MUSICA atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda TIKETA pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
(c) Funkciniai slapukai.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia PRIOR MUSICA pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

Aukščiau nurodyti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu.

Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį.


5.8. Trečiųjų šalių paslaugos
(a) Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, PRIOR MUSICA trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Klientų veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia, ir kaip ją PRIOR MUSICA galėtų pagerinti. PRIOR MUSICA nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie jūsų naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mūsų svetainės optimizavimu. Visos šalys yra nurodytos 7.1.
(b) Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
(c) Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.
(d) Internetinė platforma www.stripe.com  yra vienas iš mokėjimo būdų, kurio pagalba yra apmokama už PRIOR MUSICA suteikiamas paslaugas. Ši platforma yra saugi  ( žr. saugumo nuostatas https://stripe.com/docs/security/stripe )  ir sertifikuota Europos Sąjungoje bei kitose valstybėse. Vartotojo asmens duomenys paslaugos teikėjui pateikiami tik tuomet, kai mokėjimo procese įvyksta klaida, siekiant susisiekti su vartotoju ir išspręsti susiklosčiusią situaciją. Paslaugų teikėjo privatumo politika yra pateikiama adresu https://stripe.com/en-lt/guides/general-data-protection-regulation5.9. Socialinės žiniasklaidos priemonės
Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia PRIOR MUSICA  pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.
Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:
(a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
(b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://help.instagram.com/155833707900388;
(c) tinkle “Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.
(d) tinkle “LinkedIn“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

5.10. Dalyvavimas renginiuose, kurių bilietus platina PRIOR MUSICA 
Jums sutikus, Jūsų dalyvavimo faktas, vardas, pavardė ir nuotrauka bus naudojami pranešant visuomenei apie renginius, kurių bilietus platina PRIOR MUSICA  . Jūsų nuotraukos, padarytos renginių, kurių bilietus platina PRIOR MUSICA , metu, Jūsų sutikimu gali būti publikuojamos renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų socialinės žiniasklaidos paskyrose, Interneto svetainėse. PRIOR MUSICA   neatsako už renginių organizatorių, arenų ir (ar) kitų renginiams skirtų vietų atstovų veiksmus.
Žiniasklaidos atstovai gali publikuoti Jūsų nuotraukas tik laikydamiesi jiems taikomų įstatymų reikalavimų, tačiau PRIOR MUSICA   neatsako už žiniasklaidos atstovų veiksmus.
Nuotraukos bus publikuojamos ir saugomos 5 metus po renginio, išskyrus įstatymų leidžiamas išimtis.5.11. Duomenų atskleidimas
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams (tokiais atvejais PRIOR MUSICA  veikia kaip duomenų valdytojas), taip pat renginių organizatoriams (tokiu atveju PRIOR MUSICA   veikia kaip duomenų tvarkytojas), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei turime padaryti tai pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
  • ketinant parduoti PRIOR MUSICA   veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus PRIOR MUSICA  veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.


Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, esančioms šalyse, kurios neužtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugos.
Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus.5.12. Jūsų asmens duomenų saugumas
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.13. Jūsų teisės
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Jūsų turimas teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šiuo elektroninio pašto adresu: info@priormusica.lt

5.14. Teisė atšaukti sutikimą
Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti apie tai pranešdami elektroninio pašto adresu: info@priormusica.lt  PRIOR MUSICA   nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, bet tokiu atveju mes Jus per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis.

5.15. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@priormusica.lt , patvirtinkite savo asmens tapatybę; teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

5.16. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sudėtinga. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

5.17. Papildomos teisės
Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
(a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
(b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

  • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
  • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
  • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

(c) Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d) Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
(e) Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

  • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
  • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.


5.18. Nusiskundimai
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu elektroninio pašto adresu info@priormusica.lt  Tik gavus Jūsų skundą mes įsipareigojame susisiekti su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5.19. Atsakomybė
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir pateikiamų duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje ir (ar) Programėlėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės ir (ar) Programėlės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti mus apie tai paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu ir nedelsiant pasikeisti slaptažodį.
Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas mus apie tai elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

5.20. Privatumo politikos pakeitimai
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Norėdami ieškoti renginių ir įsigyti bilietų, Jūs galite pradėti bendrauti su programa-robotu pranešimų siuntimo programoje «Messanger».
Dėl patogesnio svetainės naudojimo Jūsų įrenginyje naudojame slapukus (angl. cookies). Naudodamiesi šia svetaine, Jūs sutinkate su tuo.
 • Pilkos spalvos atspalviai
 • Apversti